تست هوش ریون

18,000 تومان تومان

نحوه عملکرد تست هوش ریون

با استفاده از آزمون ریون شما می توانید بهره هوشی تصویری و ریاضی-منطقی خود را در جنبه های زیر بسنجید:

نابغه سرآمد
نابغه
تیزهوش
باهوش
متوسط قوی
متوسط
مرزی
تربیت پذیر
حمایت پذیر
آموزش پذیر

 

انواع تست هوش ریون

هوش یکی از جذابترین فراینده های روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می شود. واژه هوش کیفیت پدیده ای را بیان می کند که دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رویت نیست. به علت دارا بودن چنین ویژگی تعریف آن مشکل است و از این رو تعاریف متعددی از آن ارائه شده است.

 • برخی هوش را کنش مغزی و توان روانی موجود زنده می دانند.
 • عده ای هوش را بیشتر درحل مسایل و امور تلقی می کنند.
 • به نظرافرادی دیگرهوش ترکیبی از تفکر و تخیل است.
 • به نظر اشخاصی دیگر هوش درک روابط علت و معلولی میان پدیده ها است.

در سال 1970، هاوارد گاردنر (Howard Gardner)  به بررسی تعیین هوش بر اساس تست‌های روانشناسی هوش پرداخت.

گاردنر با بررسی کودکان بااستعداد و افراد بالغی که دچار آسیب مغزی بودند، به این نتیجه رسید که افراد استعداد و نبوغ‌های دیگری دارند که شاید بر اساس آزمون‌های ایده‌آل سنتی شناسایی نشوند. او با استفاده از ابزار مختلف، مانند استفاده از تحقیقات عصبی جسمانی (نوروفیزیکی) و مطالعاتی که در رابطه با افراد اوتیسم، برای تأیید مدل خود، نشان داد که قسمت‌های مختلف مغز دارای توان هوشی متفاوتی هستند. انجام تست هوش گاردنر

 

 • هوش تصویری-فضایی: توانایی به تصویر کشیدن جهان به صورت سه بعدی
 • هوش کلامی-زبانی: توانایی یافتن کلمات درست و مناسب برای بیان مفاهیم موردنظر
 • هوش منطقی-ریاضی: توانایی تعیین کمیت ها ، نظریه پردازی و اثبات نظریه ها
 • هوش جسمی-حرکتی (اندامی-جنبشی): توانایی هماهنگی ذهن و بدن
 • هوش موسیقیایی (ریتمیک): درک آواها ، ریتم ها ، نت ها ، ساختار ها و الگوهای موسیقی
 • هوش میان ‌فردی: درک احساسات ادم ها و محرک ها
 • هوش درون فردی: توانایی درک خود ، احساسات و تمایلات
 • هوش طبیعت گرا: توانایی درک جانداران و کشف طبیعت
 • هوش هستی گرا: توانایی اندیشه به این پرسش ها که چرا زندگی میکنیم و چرا میمیریم

به عقیده کتل هوش دارای دو جنبه سیال و متبلور است ؛ هوش سیال وابسته به زمینه ژنتیکی زیستی فرد است و هوش متبلور تحت تاثیر آموزش و فرهنگ است. این آزمون هوش سیال شما را اندازه گیری می کند.

تست هوش IQ کتل (Cattell ) استانداردترین تست هوش تصویری نسبت به تست های مشابه نظیر تست هوش ریون (Raven) می باشد. این تست هوش  یک آزمون بین المللی است که هوش غیر کلامی را سنجیده و از اعتبار و روایی بالایی بر خوردار است. فرم دوم هوش کتل اندکی دشوارتر است و با استفاده از این فرم می توانید مقدار دقیق هوش خود را بسنجید.

 1. مقیاس 1: (فرم A و B) برای کودکان 4 تا 8 سال و افرادی که معلولیت ذهنی دارند. انجام
 2. مقیاس 2: (فرم A و B) برای کودکان 8 تا 14 سال و همین طور افراد بزرگسال معمولی انجام
 3. مقیاس 3: (فرم A و B) برای نوجوانان 14 به بالا و همین طور بزرگسالان باهوش انجام

آزمون هوش ریون می تواند تقریبا دو جنبه از هوش را مدنظر قرار داهد. یکی هوش تصویری و دیگری هوش ریاضی منطقی. در ادامه به توضیح آزمون هوش ریون خواهیم پرداخت:

 

    ماتریس های پیشرونده استاندارد:

این نوع آزمون، اصلی ترین حالت ماتریس ها است که در سال 1938 منتشر شد.

دفترچه سوال این نسخه شامل پنج مجموعه (A-E)  است که هرکدام 12 آیتم دارند (برای مثال A1 تا A12) و این آیتم ها به تدریج سخت تر می شوند که به توانایی شناختی بیشتری برای رمزگشایی یا تحلیل اطلاعات نیاز دارند. همه آیتم ها با رنگ مشکی و با پس زمینه سفید مشخص شده اند.

 

  ماتریس های پیشرونده رنگی:

برای کودکان 5 تا 11 ساله، افراد بالغ و افرادی که محدودیت فیزیکی و ذهنی دارند، طراحی شده.

این آزمون شامل دو مجموعه A و B با ماتریس های استاندارد به اضافه 12 آیتم قرار داده شده در میان دو مجموعه با عنوان Ab است. بیشتر آیتم ها با زمینه رنگی مشخص شده اند تا آزمون از لحاظ بصری برای پاسخ دهندگان محرک باشد. با این وجود برخی از آیتم های بخش B به صورت سیاه و سفید مشخص شده اند. بر این اساس اگر این موضوع انتظارات آزمون گیرنده را برآورده سازد، مجموعه های C، D و E ماتریس های استاندارد راحت می شود. جهت انجام تست هوش ریون کودکان کلیک کنید.

 

    ماتریس های پیشرونده پیشرفته:

نوع پیشرفته از ماتریس ها شامل 48 آیتم است که به صورت یک مجموعه 12 تایی (مجموعه 1)، و مجموعه 36 تایی دیگری (مجموعه 2) معرفی شده اند.

آیتم ها دوباره به صورت زمینه سیاه و سفید با رنگ مشکی طراحی شده اند که سطح دشواری سوالات به تدریج افزایش پیدا می کند. این آیتم ها مناسب افراد بزرگسال و افرادی است که سطح بالایی از هوش عمومی را دارند. علاوه بر این، نوع آزمون های موازی ماتریس های پیشرونده رنگی و استاندارد در سال 1998 منتشر شده است.

 

 

روایی و اعتبار تست هوش ریون

 

روایی و اعتبار تست هوش ریون نشان دهنده آن است که این آزمون دارای قابلیت اطمینان مناسبی برای سنجش هوش غیرکلامی است. روایی و اعتبار به معنی بررسی علمی کاربردپذیری و ارزش گذاری تست های مورد استفاده می باشد. به عبارتی روایی و اعتبار روش های علمی هستند  که با استفاده از محاسبات و آزمونهای پذیرفته شده بین المللی توانایی تست را مورد ارزیابی قرار می دهند.

روایی (Validity) : نشان می دهد که تست مورد نظر تا چه میزان ویژگی هدف را ارزیابی می کند. در تست پیش رو به این معنی است که تا چه میزان تست هوش ریون می تواند به طور دقیق میزان هوش غیرکلامی را در شما بسنجد.

اعتبار 🙁Reliability) به میزان ثبات و پایداری تست اشاره دارد. یعنی تست هوش ریون در شرایط یکسان به چه میزان می تواند نتایج یکسانی را نشان داد.

 

 روایی و اعتبار بر اساس مطالعات بین المللی

 

در پژوهش بورس و ویگنا (٢٠٠٥)، با استفاده از فرم پیشرفته ماتریس های پیشرونده ریون در سه زمان مختلف، میانگین نمرات خام آزمودنیها در دفعه اول ١٨/٥١، دفعه دوم ٢٠/٤٥ و دفعه سوم ٢١/٨٥ به دست آمده است، که نشان دهنده میزان بالای پایایی این آزمون است . آناستازی, (ترجمه براهنی، ١٣٧١) معتقد است همبستگی آزمون ریون با آزمون های کلامی و عملی هوشی بین ٠/٤٠ تا ٠/٧٥ متغیر است و میزان همبستگی آن با آزمونهای عملی بیشتر از کلامی است.

 

 روایی و اعتبار بر اساس مطالعات داخلی

 

در ایران طی یک مطالعه مقدماتی روی 50 نفر آزمودنی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند در دو نوبت به فاصله زمانی 2 ماه مورد آزمون قرار گرفت، سپس ضریب همبستگی بین نمرات خامن حاصل از دو مرحله آزمون گیری محاسبه و مقدار آن 0/91 به دست آمد که معنادار است. تجزیه و تحلیل سوال های آزمون از طریق بررسی هماهنگی درونی سوالات و با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که سوالات آزمون از هماهنگی درونی برخوردار هستند. ضریب آلفای آزمون 0/82 به دست آمد.بررسی روایی ملاکی این آزمون نیز روی 60 نفر از آزمودنی های همراه با آزمون هوش وکسلر بزرگسالا بخش کلامی برابر با 0/73 به دست آمد که نشان از روایی مطلوب این آزمون دارد.

مقالات روانشناسی مرتبط با این آزمون روانشناسی

فهرست