تست شخصیت شناسی MBTI

18,000 تومان 12,000 تومان

تست شخصیت شناسی MBTI ، اطلاعات دقیق و باورنکردنی از شما و نحوه تعاملتان با محیط اطراف را ارائه می دهد. این آزمون روانشناسی، معروف ترین آزمون شخصیت شناسی است که افراد را بر اساس ۱۶ تیپ شخصیتی تقسیم بندی می­کند…

زمان تقریبی
20 دقیقه

تعداد سوالات
87 سوال

رده سنی
12 سال و بالاتر

تست شخصیت شناسی MBTI

 • افزایش خودآگاهی. شناخت و درک درست از خود
 • شناسایی نقاط قوت و ارتقا آنها
 • شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها
 • تدوین برنامه‌های توسعه شخصی
 • بهبود مهارت‌های ارتباطی
 • بهبود و تنظیم روابط دوستانه و تقویت روابط عاشقانه
 • کشف و درک علایق شخصی، تحصیلی و شغلی
 • افزایش هوش هیجانی

کلیات تست شخصیت MBTI

دو دانشمند به نام های بریگز و مایرز با استفاده از نظرات یونگ، تست شخصیت MBTI را طراحی کردند. این دانشمندان دریافتند 16 تیپ شخصیتی در افراد وجود دارد. تست شخصیت شناسی MBTI نشان دهد هر فرد جز کدام یک از این شانزده تیپ شخصیتی است.

طبق تحقیقات انجام شده، محبوبیت این تست به اندازه‌ای است که از ۱۰۰ شرکت برتر آمریکایی، ۸۹ شرکت در آزمون‌های استخدامی خود از تست MBTI استفاده می‌کنند.

نحوه عملکرد تست شخصیت

افراد در این آزمون از چهار بعد بررسی می شوند. به عبارت بهتر، این آزمون به چهار سوال پاسخ می دهد:

 • این فرد “برون گرا” است یا “درون گرا”؟
 • این فرد “حسی” است یا “شهودی”؟
 • این فرد “فکری” است یا “احساسی”؟
 • این فرد “ساختارگرا” است یا “منعطف”؟

نحوه دسته بندی پارامترهای تست شخصیت شناسی MBTI

هر کدام از پارامترهای تست MBTI به چه معناست؟

برون‌گراها (Extraverts):

 • انرژی خود را از دنیای بیرونشان به دست می‌آورند.
 • ارتباطات و دوستی‌های بیش‌تری دارند.

درو‌ن‌گراها (Introverts):

 • از خلوت و تنهایی با خودشان انرژی می‌گیرند.
 • بیشتر زمانشان را در افکارشان می‌گذرانند.

حسی (Sensing):

 • به داده‌های ملموس و واقعی که با حواس پنج‌گانه‌شان دریافت کرده‌اند توجه می‌کنند تا الهامات درونی.
 • جزئی نگرند.

شهودی (iNtuition):

 • به ارتباط بین اطلاعات و داده‌های مختلف توجه می‌کنند و به دنبال مفهومی هستند که از اطلاعات به دست می‌آید.
 • کلی نگرند.

احساسی‌ها (Feelers):

 • به تأثیر تصمیم‌های خود بر سایرین توجه می‌کنند.
 • نسبت به عواطف و احساسات درونی‌شان آگاهی بیش‌تری دارند.

فکری‌ها (Thinkers):

 • روحیه‌ی تحلیلگر دارند.
 • معمولا حقیقت را بیان می‌کنند و به مصلحت توجه نمی‌کنند.

منعطف‌ها (Perceiving):

 • معمولا برای کارها از قبل برنامه ریزی نمی‌کنند.
 • در خود این توانایی را احساس می‌کنند که بعد از مواجه شدن با مسائل آن‌ها را مدیریت کنند.

ساختارگراها (Judging):

 • پروژه‌ها را از قبل برنامه‌ریزی می‌کنند تا با عامل پیش‌بینی نشده‌ای مواجه نشوند.
 • ترجیح می‌دهند کارهای ناتمام را تمام کنند.

برای مطالعه مطالب تکمیلی، به مقاله زیر مراجعه نمایید

تست شخصیت شناسی MBTI و هر آنچه درباره این تست باید بدانیم

همه افراد دارای ۴ بعد دوقطبی و ۸ مقیاس اصلی هستند؛ اما چیزی که باعث تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های منحصر به فرد در افراد می‌شود انتخاب ترجیحات درونی و میزان توسعه‌یافتگی مقیاس‌ها است.

به عنوان مثال، نمی‌توانید فردی را پیدا کنید که درونگرا یا برونگرای مطلق باشد، بلکه برونگرایی و درونگرایی مانند دو سر یک طیف هستند که همه افراد در جایی میان طیف قرار دارند.

هر تیپ شخصیتی با چهار حرف انگلیسی نشان داده می‌شود که هرکدام از این حروف نشان‌دهنده یک بعد شخصیتی هستند. مثلا ISTJ. این شخص بین بعد درونگرا (I) و برونگرا (E)، بیشتر تمایلات درونگرایی نشان میدهد. لذا حرف اول تیپ شخصیت او “I” خواهد بود. در ادامه او فردی “حسی S”، “منطقی T” و “قضاوتی J”  است.

انواع تیپ شخصیت تست MBTI

درصد فراوانی تیپ های شخصیتی

تیپ شخصیتی درصد فراوانی در جهان درصد آقایان درصد خانم ها
ISTJ 11.6 16.4 6.9
ISFJ 13.8 8.1 19.4
ESTP 4.3 3 5.6
ESFP 8.5 6.9 10.1
INTJ 2.1 3.3 0.9
INFJ 1.5 1.2 1.6
ENTP 3.2 4 2.4
ENFP 8.1 6.4 9.7
ISTP 5.4 8.5 2.3
INTP 3.3 4.8 1.7
ESTJ 8.7 11.2 6.3
ENTJ 1.8 2.7 0.9
ISFP 8.8 7.6 9.9
INFP 4.4 4.1 4.6
ESFJ 12.3 7.5 16.9
ENFJ 2.5 1.6 3.3
فهرست