هوش و چالش های آن و انواع تست هوش – هر آنچه باید بدانیم

هوش و چالش های آن و انواع تست هوش – هر آنچه باید بدانیم

مفهوم هوش، توانایی یادگیری، تفکر انتزاعی، استعداد درک امور و محیط اطراف است. آنچه در این مقاله به تفصیل توضیح داده شده است، تعریف هوش و توضیح انواع هوش در روانشناسی از دیدگاه روانشناسان مختلف است. در ادامه به توضیح انواع تست های هوش میپردازیم و در نهایت پس از معرفی عوامل تاثیر گذار، راهکارهای افزایش هوش را می گوییم.

ادامه مطلب
تصویر شاخص افراد باهوش

باهوش کیست و دوازده نشانه ی رفتاری این افراد کدام است؟

افراد باهوش می‌توانند هیجانات ناگهانی خود را کنترل کنند و در مهار احساسات خود ماهرند. همچنین پیش از آنکه دست به کاری بزنند، به عواقب آن فکر می‌کنند. برخی از…
ادامه مطلب
هوش اجتماعی چیست و افراد دارای هوش اجتماعی بالا چه خصوصیاتی دارند؟

هوش اجتماعی چیست و افراد دارای هوش اجتماعی بالا چه خصوصیاتی دارند؟

مهارت های هوش اجتماعی عوامل ضروری برای جذبه جادویی و موفقیت‌های اجتماعی هستند. افرادی که از هوش اجتماعی خوبی برخوردارند، به راحتی با دیگران رابطه برقرار می‌کنند، احساسات و واکنش‌های مردم را به خوبی پیش‌بینی کرده و به آن جهت می‌دهند و مشاجرات را حل و فصل می‌کنند. آن‌ها از آن دسته افراد هستند که همه میخواهند با آن‌ها باشند.

ادامه مطلب

jknhojklnoikjpoijopjoijoij

فهرست