هوش هیجانی EQ

هوش هیجانی EQ – تست ها و مولفه ها و روشهای تقویتی

هوش هیجانی (EQ) یعنی توانایی درک و مدیریت کردن رفتارها، احساسات و هیجانات خود و دیگران و استفاده این اطلاعات در تعاملات انسانی. در این مقاله به اختصار به تعریف هوش هیجانی و انواع مولفه ها، تست ها، عوامل موثر بر تقویت آن می پردازیم.

ادامه مطلب

jknhojklnoikjpoijopjoijoij

فهرست