استرس و تاثیرات مذهب در مقابله با آن، ایا مذهب بر سلامت روان تاثیرگذار است؟

استرس و تاثیرات مذهب در مقابله با آن – تاثیر مذهب بر سلامت روان

مذهب می‌تواند در تمامی عوامل ، نقش موثری در کاهش استرس داشته باشد. بر این اساس ، مدتها است که تصور می‌شود بین مذهب و سلامت روان ارتباط مثبتی وجود دارد. اخیرا نیز روان‌شناسی مذهب ، حمایت‌های تجربی زیادی را در راستای این زمینه فراهم آورده است.

ادامه مطلب
ویروس کرونا و تاثیر آن بر جوامع انسانی

کرونا و استرس ناشی از آن، راه های مقابله با اضطراب ناشی از کرونا کدامند؟

با شیوع ویروس کرونا و تاثیرات غیر قابل اجتناب آن بر جوامع انسانی، پیدا کردن راهی برای مقابله با استرس ناشی از آن به دغدغه ای همگانی تبدیل شده است. اگر شما هم به دنبال راهی برای اجتناب از این استرس هستید، حتما این مقاله را تا انتها بخوانید!

ادامه مطلب

jknhojklnoikjpoijopjoijoij

فهرست