تصویر شاخص افراد باهوش

باهوش کیست و دوازده نشانه ی رفتاری این افراد کدام است؟

افراد باهوش می‌توانند هیجانات ناگهانی خود را کنترل کنند و در مهار احساسات خود ماهرند. همچنین پیش از آنکه دست به کاری بزنند، به عواقب آن فکر می‌کنند. برخی از…
ادامه مطلب

تیپ شخصیتی نه گانه یا انیاگرام – با 9 تیپ شخصیتی در انسان ها آشنا شوید

تئوری تیپ های نه گانه در واقع ترکیبی از عرفان شرقی و روانشناسی امروزی است. مقصود آن،آشنایی با ابعاد شخصیت انسان و ارائه راه حل براي رشد و خود اگاهی بیش تر انسان است. برای این که جورجیوف بر این عقیده بود که تا انسان خویش را بدرستی نشناسد، قادر به کمک به خود و هم کمک به سایرین نخواهد بود. وی انسان ها را به 9 تیپ شخصیتی تقسیم می کند.

ادامه مطلب
شخصیت شناسی درونگرا ی ناسالم

درونگرا و شخصیت شناسی آن- تیپ شخصیت درونگرای ناسالم

درونگرایی یک ویژگی تیپ شخصیت شناسی است که مشخصه آن تمرکز کردن روی احساسات درونی و نه منابع محرک خارجی است اما با اضطراب اجتماعی یا کمرویی اشتباه گرفته می شود. افراد درونگرا و برونگرا اغلب به عنوان دو قطب متضاد طیف تلقی می شوند، اما حقیقت این است که اکثر مردم جایی در وسط این طیف قرار می گیرند.

ادامه مطلب
بهبود تصمیم گیری-min

تصمیم گیری بهتر – پنج قدم ساده برای بهبود مهارت تصمیم‌گیری

بهبود مهارت تصمیم گیری فرقی ندارد کارمند باشید یا کارآفرین، خانه‌دار باشید یا شاغل . در هر صورت باید توانایی رو به رو شدن با مشکلات و مهارت تصمیم گیری…
ادامه مطلب
تاثیر شخصیت شناسی بر روابط عاطفی

روابط عاطفی افراد و تاثیر شخصیت شناسی بر آن با معرفی آزمون های مرتبط

روابط عاطفی اشخاص باهم نسبت به تیپ شخصیت آنها متفاوت است. در این مقاله ما با معرفی سه آزمون: تست شخصیت شناسی MBTI ، تست پنج عاملی نئو و تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا MMPI به شما کمک می کنیم تا در روابط عاطفی انتخاب درستی را در این زمینه داشته باشید.

ادامه مطلب

jknhojklnoikjpoijopjoijoij

فهرست